Projekt CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000393 FVE AUTOSALON KLOKOČKA spol. s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem předloženého projektu je pořízení nové FVE o výkonu 809,9 kWp pro společnost AUTOSALON KLOKOČKA spol. s r.o. Záměr bude realizován na adrese provozovny společnosti v městské části Prahy - Řepy, která je ve vlastnictví žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.