Nehody a škody

POSTUP PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ NEBO JINÉM POŠKOZENÍ VOZU.

A) Dopravní nehoda

1) kompletně vyplnit s druhým účastníkem dopravní nehody Evropský záznam o dopravní nehodě, kde bude přesně uvedeno,
kdo je viníkem dopravní nehody a podpisy obou řidičů. Tento dokument naleznete v driver setu, který Vám byl předán s vozem.

2) zavolat Policii ČR v případě že:

  • je škoda viditelně nad 100 tisíc korun českých,
  • je způsobena škoda na zdraví,
  • je usmrcena osoba,
  • je důvodem nehody střet se zvěří,
  • jsou poškozena např. svodidla případně dopravní značení,
  • je únik provozních kapalin na vozovku,
  • druhý účastník dopravní nehody není ochoten vyplnit Evropský záznam o dopravní nehodě,
  • nedohodnete se na tom kdo je viníkem nehody + písemné stvrzení této dohody,

3) v případě, že je vozidlo nepojízdné v důsledku dopravní nehody, je nutné zajistit ho proti dalšímu poškození čí odcizení v součinnosti
s pronajímatelem.

B) Poškození nebo vykradení zaparkovaného vozu

Vždy volat Policii ČR – je nutné podat trestní oznámení na neznámého pachatele. A to i v případě, že je vůz „pouze“ poškrábaný nebo odřený. V případě, že je vozidlo kvůli poškození nepojízdné, je nutné ho zajistit proti případnému odcizení či dalšímu poškození v součinnosti s pronajímatelem.

C) Odcizení vozu

Vždy volat Policii ČR a podat trestní oznámení na neznámého pachatele.V případě nedodržení výše uvedených postupů bude veškerá škoda naúčtována nájemci vozu.

VolkswagenSkodaAudiSEATKia

Nonstop Asistent

724 090 050